A T Á N C V I L Á G A
ESKÜVŐ - HÁZASSÁG


Ez ugye nem újdonság ebben a mindenre kiterjedő és odafigyelő oldalon, de amiről most írni fogok, az annál inkább az lesz. A most induló cikksorozatomban bebizonyítom, hogy a tánc mennyire ott van a hétköznapjainkban és az ünnepnapjainkban, éppúgy, mint az esküvőnkön is. Ezek a gondolatok, jelenségek, hiányosságok, tapasztalatok egyrészt sokak előtt nem ismeretesek, másrészt nem publikálták mostanáig. A táncoktatás sokévi gyakorlatának eredményeként külön témakörökre osztottam a megbeszélni valóinkat. Azt szeretném, hogyha nem egyoldalú közlés állna itt, hanem kérdezz - felelek párbeszéd alakulna ki a Kedves Olvasó és Én közöttem. Erre alkalmas színtér a táncóra, illetve bármelyik elérhetőségem, ahol a társastánc, a moderntánc és az esküvő kérdésköre felmerülhet.

A legelső kérdésük lehet:
Szükséges-e táncolni tudnunk egy esküvőn? Természetesen igen.
Régen is és a mai korban is a hivatalos ceremóniák levezetése után kezdődött a zenés - táncos mulatság vacsorával egybekötve. Ki - ki a maga igényszintjéhez és lehetőségeihez mérten tartotta és tartja ezt meg, a helyi szokásokhoz alkalmazkodva. Ilyenkor derül fény igazán a tánckultúra egész estét betöltő szerepére.

Második kérdés:
Mikor kell és lehet táncolni egy esküvőn?
Az illem úgy diktálja, hogy amíg az ifjú pár nem táncolta el a nyitótáncukat, addig bizony senki sem táncolhat. Ennek végén a szüleiket és az örömszülőket kérik fel egy közösen eltáncolt keringőre. Innentől kezdve a rokonok, barátok sora következhet. Éjfélkor érkezik el a menyasszonytánc ideje. Ezt megelőzi a gyönyörű Gyertyafénykeringőre eltáncolt ANGOLKERINGŐ.

Harmadik kérdés:
Milyen táncokat lehet és érdemes elsajátítani?
Az eddig felsoroltakhoz szükség lesz az angol- és bécsi keringő és a csárdás tánclépéseire. Valamint minden olyan táncra, amely közel áll a házasulandó pár érzelmi világához (remélve, hogy a zenekar ehhez megfelelő színvonalú és stílusú zenét játszik). Sokféle zenei irányzat létezik, különféle ritmusokkal és tempókkal. Ebből a pazar kínálatból mindenki kedvére válogathat. Álljon itt a „legkapósabb” táncok sora: KERINGŐK, TANGÓ, RUMBA, ROCK AND ROLL, SALSA, PALOTÁS és még sorolhatnám, hogy éppen mikor mi a divat. Divatos táncok pedig mindig is voltak, vannak és lesznek.


Negyedik kérdés:
Mennyi idő alatt lehet megtanulni táncolni?
Talán ez érdekli legjobban a telefonálókat, akik engem felhívnak, mert ez a kérdés hangzik el legtöbbször. Egy bizonyos rész az adottságoktól függ, másik fele a tánctanárnőn, jelen esetben rajtam múlik. A szakmai képzettséget és képességet, hangulatot Én biztosítom. A mozgáskultúra az a hozott anyag, amely mindig fejleszthető. Kortól, súlytól, nemtől függetlenül, mindenki meg tud tanulni táncolni. Már néhány óra alatt is eredmény érhető el. Talán egy kicsit félősek, az elvárások zavarják Önöket, de ezek mind - mind leküzdhető problémák.

Van még egy olyan, számomra gyakori jelenség, mely említésre méltó. Azok a párok, akik az utolsó pillanatra hagyják a táncórákat (mondván, úgy is megy ez nekünk), időnként "meglepetést" okoznak saját maguknak és tánctanáruknak is. Vannak emberek, akik képesek rövid idő alatt igen sok lépésformát, figurát és koreográfiát elsajátítani a ritmusnak megfelelően, és azt kiválóan előadni az esküvőn, „meglepetés táncként”. S vannak, „akik későn érkeznek”. Ilyenkor közösen megkeressük az Ő lehetőségeiket is. Egy biztos: a képességeinkkel jó, ha tisztában vagyunk. Természetesen, ez alól felmentést kap minden kezdő táncos. Részükre a tánciskolai személyes tanácsadás kiváló mód arra, hogy „képet kapjanak” önmagukról.

Ötödik kérdés:
Milyen képzési formában lehet táncokat tanulni?
A korábbi időkből ismert tánctanfolyamok ma is könnyen elérhetőek. Ezeken általános tánctudásra lehet szert tenni, ahol akár több táncból, körülbelül 4-5 figura alkalmazásával, kis figurasor állítható össze, melyet állandó ismétléssel lehet begyakorolni. A tánciskolámban megtartott magántáncórák ennél jóval intenzívebbek és egyben hatékonyabbak. Itt személyre, párra, baráti körre szóló programsort, koreográfiát lehet betanulni (komoly kontroll mellett). Ezeken a magánórákon a táncanyag kiválasztása, közös megegyezésen alapszik az adottságok, a lehetőségek, az időarány és a cél pontos meghatározásával. A célirányos képzés mindig eredményesebb, és ott előtérbe kerül a minőség!

Néhány gondolat záróakkordként. Vajon sikerült megismerniük egymást? Ki gondolná, hogy ebben a tánc segítségükre lehet! CSAK AZOK, AKIK EZT MÁR KIPRÓBÁLTÁK!

Rápolthy Gabriella

Tánc- és Rekreációsport-oktató

  • Tanácsadás
  • Szertartás
  • Táncoktatás