Jogi nyilatkozat

A HONLAP megnyitásával a felhasználó jogot szerez a HONLAP megnyitott példányának a dokumentációban megjelölt módon történő (rendeltetésszerű) használatára. A felhasználó nem jogosult a HONLAP terjesztésére vagy továbbértékesítésére. A HONLAP-on szereplő adatok, a lekérdező rendszer illetve a kapcsolódó software elemek szerzői jog által védettek; ezek részben vagy egészben történő lemásolása , az adatok bármilyen, a rendeltetésszerű használattól eltérő célú vagy módú felhasználására illetőleg manipulálásására, illetve a programok visszafejtésére valamint módosítására tett kísérletek (amennyiben a Szerkesztőség ezeket előzetesen írásban nem engedélyezte) tiltottak, és polgári peres, valamint büntető eljárás kezdeményezését vonhatják maguk után.